De beste kant van Coaching

Top Coaching Geheimen

 

Valmennuksista saat selkeät ohjeet, joiden avulla itsenäinen treenaaminen ja esimerkiksi treeniä tukevan tai rasvaa polttavan ruokavalion koostaminen on helppoa. Keskimäärin asiakkaamme huomaavat selvää muutosta olossaan ja kehonkoostumuksessaan jo kuukauden sisällä valmennuksen aloittamisesta - coaching. Valmennuksiimme osallistuu vuosittain kymmeniä tuhansia ihmisiä, koska valmennukset tuovat varmasti tulosta. Niin kutsutuilla massavalmennuksilla on ollut joskus negatiivinen maine mutta täysin turhaan.

 

 

 

coachingcoaching
Tiesitkö, että meillä on jo 12 vuoden kokemus valmentamisesta verkossa? Jos et ole aiemmin kokeillut verkkovalmennusta tai olet pettynyt aiempiin kokeiluihin, kanssamme olet parhaimmissa käsissä. Kun valmennuksiin osallistuu laaja joukko erilaisia ihmisiä, joilla kaikilla on erilaiset taustat ja erilaiset tavoitteet, verkkovalmennuksen tuloksellisuudesta saadaan tasaisesti realistista arviota (coaching). Näin voimme jatkuvasti kehittää valmennuksia palautteen pohjalta.


Muutoksen tekeminen ja uuden opettelu on aina tietyssä määrin kuormittavaa, vaikka olisitkin innoissasi uudesta elämänvaiheesta. Nettivalmennuksessa saat laadukasta ja ammattitaitoista valmennusta ilman, että sinun täytyy sitoutua tapaamaan ketään tietyssä paikassa tiettyyn aikaan tai muistaa varata paikkaa juuri ryhmäliikuntatunnille. Meillä ei ole omaa kuntosalia tai tiettyjä kuntosaleja, joissa treenit tulee tehdä, vaan voit treenata missä ja milloin haluat.

 

 

 

Kiitä dit rapport over Coaching


Meidän nettivalmennukset alkavat usein tiettynä päivänä useamman kerran vuodessa. Osa valmennuksista ja kursseista on puolestaan sellaisia, että ne voi aloittaa koska vain ja niissä edetään omaan tahtiin. coaching. Verkkovalmennuksen materiaali on käytössäsi koko valmennuksen keston ajan, sekä ylimääräiset kaksi viikkoa. Voit myös halutessasi tallentaa kirjallisen materiaalin itsellesi myöhempää käyttöä varten. Osa valmennuksista on ympärivuotisia, eli voit jatkaa samassa valmennuksessa päivittyvin ohjein ostamalla seuraavan valmennuslähdön.


Treenit personal trainerin kanssa, ryhmäliikuntatunnit trendilajin parissa, jäsenyys moneen eri paikkaan… Erinomaisia mutta toisinaan myös merkittävää rahallista panostusta vaativia liikuntamuotoja. Monien lajien harrastusmaksut kipuavat jopa useihin satoihin euroihin kuussa, kun taas verkkovalmennuksen saat napattua tarjouksesta parhaimmillaan vain muutaman kympin hintaan. Nettivalmennus on todella kustannustehokas vaihtoehto omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen, sillä se ei maksa paljoa ja kaikki valmennusmateriaalit kulkevat mukanasi.


He opettavat ja ohjeistavat sinua ja ovat itse vastaamassa kaikkiin kysymyksiisi mitä sinulle valmennuksen aikana tulee. Voit jättää valmentajille viestin valmennusjärjestelmän kysymys- ja vastausfoorumille milloin tahansa. Foorumi on avoinna valmennuksen virallisen keston ajan. Halutessasi voit kysyä valmentajilta kysymyksiä myös täysin anonyymina. Me emme halua jättää ketään tyhjän päälle, joten annamme aina myös ohjeet jatkoon valmennuksen jälkeen.

 

 

 

Indicatoren op Coaching u moet weten

 

coachingcoaching
Noudata ohjeita ja kommunikoi rohkeasti valmentajien kanssa valmennuksen keston ajan.
Investointina tulos on surkea. Olen vuosien varrella nähnyt lukemattomia kertoja tämän saman tuskastumisen aiheen toistuvan. Esimiehet repivät hiuksiaan yrittäessään saada tarpeeksi henkilökuntaa valmennuksiin ja samalla täytyisi pitää myymälää pystyssä. Heille ei missään vaiheessa tullut mieleenkään kysyä näitä kysymyksiä: Millaisia tuloksia haluamme valmennukselta? Miten varmistan omalla toiminnallani jo etukäteen, että valmennuksessa käynyt työntekijä ottaa oppimansa käyttöön ja jakaa tietoaan meidän kaikkien parhaaksi? Miten minä esimiehenä toimin, jos opittuja asioita ei oteta käyttöön? Vastaukset kysymyksiin voivat olla seuraavia: En tiedä, ei kukaan ole tällaista miettinyt.

 

 

 

 


Liian usein valmennuksilla ei ole mitään kytköksiä arjen toimintaan, vaan ne leijuvat virkistyspäivän omaisesti päivittäisen työn ulkopuolella. Siksi esimiehen tärkeä tehtävä on luoda odotuksia valmennukselle ja seurata aktiivisesti työntekijöidensä toimintaa sen jälkeen. Vaikka vastuu kehittymisestä on aina henkilöllä itsellään, on esimiehelläkin tehtävänsä: asettaa työntekijöille odotuksia, seurata, antaa palautetta ja tukea valmennukseen osallistujia oppien ottamisessa käytäntöön ja niiden jakamisessa työkavereiden kesken.

 

 

 

Indicatoren op Coaching u moet weten


Onko asia sinustakin näin? Kaipaatko apua myynnin tai johtamisen kehittämisessä entistä paremmaksi niin, että sille asetetaan tavoitteet ja asiat siirtyvät oikeasti arkeen? Me autamme mielellämme. Marikan ja muiden loikkalaisten yhteystiedot löydät täältä. .

 

 

 

coachingcoaching
Urheilija osallistuu valmennusprosessin kaikkiin vaiheisiin: suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Näin hän kasvaa vastuuseen omasta tekemisestään ja hänellä on vahva omistajuus urheilustaan - coaching. Urheilijalähtöisessä toiminnassa sekä valmentajan saada lisätietoja että urheilijan roolit ovat vaativia. Se on toimintatapana erilainen kuin valmentaja- tai ominaisuuskeskeinen valmennus ja vaatii osaamista rakentaa urheilijan ja valmentajan vuorovaikutusta. Valmentajalla on vastuu valmennusprosessin kokonaisuudesta.


Urheilun idea on kamppailla yhteisesti ennalta määrättyjen sääntöjen mukaisesti: kuka tässä kilpailussa ja näissä olosuhteissa on paras ja miten muut sijoittuvat suhteessa parhaaseen. Urheilun ydin on, että kilpailu toteutuu urheilun idean mukaisesti ja jokainen tekee parhaansa, että tulos on oikea. Urheilun idea on myös itsensä kehittäminen ja oman potentiaalin löytäminen ja käyttäminen.

 

 

 

Indicatoren op Coaching u moet weten


Urheilu on parhaimmillaan mahdollisuus oppimiseen, kehittymiseen ja monenlaisiin kokemuksiin. Urheilussa on pitkälti kyse tunteista. Urheilu tarjoaa mahdollisuuden tässä tuntea ja kokea erilaisia tunteita ohjatussa ympäristössä. Se tarjoaa mahdollisuuden oppia tunnistamaan ja säätelemään tunteita. Siksi on tärkeää, että toiminta urheilussa on sellaista, että sekä ilon että surun tunteita voi kokea aidosti. Alla on lueteltu arvoja, jotka kuuluvat hyvään urheiluun.


Hyvä valmennus on urheilun arvoihin perustuvaa. Hyvää valmennusta kuvataan seuraavassa kolmen kokonaisuuden kautta. Urheilijan ja valmentajan yhteistyö perustuu luottamukseen. Valmentaja auttaa urheilijaa tuntemaan itsensä, tunnistamaan voimavaransa, johtamaan itseään ja toimimaan yhteistyössä muiden kanssa. Valmentautuminen on pitkäjänteinen prosessi, johon kuuluvat onnistumiset, epäonnistumiset, uudelleen yrittäminen ja niiden kautta oppiminen. Urheilija on aktiivinen toimija ja valmentaja osallistaa urheilijan toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan.


Kummallakin on toisiinsa nähden oikeuksia ja velvollisuuksia. Oikeudet ja velvollisuudet ovat erilaisia urheilijan polun eri vaiheissa. Valmentajan täytyy tunnistaa valtasuhteen merkitys ja vallankäyttönsä rajat. Valmentajan ja urheilijan tulee voida luottaa siihen, että kumpikin pitää kiinni yhteisesti sovituista asioista. Sovittujen asioiden täytyy olla urheilijan kehitystason mukaisia. Hyvän valmennussuhteen edellytys on urheilijan elämän kokonaisuuden ymmärtäminen ja huomioiminen.

 

 

 

Hoe Coaching kan u tijd, stress en geld besparen.


Uuden oppiminen ja parhaaseen pyrkiminen on mahdollista, jos on lupa myös epäonnistua ja oppia siitä. Yhteiset valinnat ovat tietoisia ja perustuvat rehellisyyteen ja parhaaseen mahdolliseen asiantuntemukseen. Näin on mahdollista kantaa vastuu coaching tehdyistä ratkaisuista. Sekä valmentaja että urheilija rakentavat ilmapiiriä ja toimintakulttuuria, jossa kunnioitetaan muita toimijoita sekä urheilun sääntöjä..


Me tarvitsemme ja käytämme psyykkisiä taitoja joka ikinen päivä arjessamme ja sen erilaisissa ympäristöissä, ja ne vaikuttavat oleellisesti meidän kokonaisvaltaiseen hyvinvointiimme ja onnellisuuden tunteeseemme. Psyykkinen valmennus antaa mahdollisuuden ja työkalut, teoriatiedon ja harjoitukset, joiden avulla jokaisen on mahdollista parantaa omalla kohdallaan alla olevan listan psyykkisiä taitoja. Parempi itsetuntemus Vahvempi itseluottamus Taito rakentaa tavoitteenasettelu, joka tukee optimaalisella tavalla matkaa kohti omia unelmia Parempi tunteiden- ja ajatustensäätelyn taito Vahvempi ja pysyvämpi motivaatio Taito käyttää mielikuvaharjoittelua tukena omien tavoitteiden saavuttamisessa Vahvempi ja pysyvämpi keskittyminen Parempi stressinsäätelyn ja -hallinnan kyky Taito onnistua omalla huipputasolla itselle tärkeissä hetkissä ja tilanteissa Taito oppia näkemään kiitollisuus ja onnelliset hetket omassa arjessa, sekä löytää hymyn ja positiivisuuden voimavarat omasta itsestä Avaimet läsnäolon- ja hetkessä elämisen taitoihin Me kaikki voimme lähtötilanteesta huolimatta kehittyä psyykkisissä taidoissa ja tulla niissä lopulta taitavaksi.
 

Alles over Coaching

Top Coaching Geheimen

 

Meillä jokaisella on omia yksilöllisiä ajatus- ja toimintamalleja, joiden syntymiseen ja rakentumiseen on vaikuttanut koko meidän tähänastinen elämänkaaremme ja kuljettu matkamme. Me koemme yksilöllisesti ja eri tavoin erilaisissa tilanteissa erilaisia tunteita, me reagoimme elämään ja sen erilaisiin tapahtumiin, hetkiin ja asioihin, omalla yksilöllisellä tavallamme (coaching). Näihin em. ajatus- ja toimintamalleihin, omiin psyykkisiin taitoihimme, me koemme usein kaipaavamme muutosta, me haluamme vahvistua stressin hallinnassa, tunteiden ja ajatusten säätelyssä, me kaipaamme lisää itseluottamusta, haluaisimme säilyttää ja saavuttaa vahvemman motivaation, keskittyä ja onnistua paremmin tärkeissä hetkissä ja tilanteissa, tai haluaisimme pitää tavoitteita tavoitellessa tekemisen tason korkeammalla ilman isoja notkahduksia tai kesken jättämisiä.


psyykkisiä taitojamme, meidän täytyy ymmärtää miten me toimimme, tunnemme, ja käyttäydymme niiden kohdalla juuri tällä hetkellä. Psyykkinen valmennus ohjaa pysähtymään niiden asioiden ja kysymysten äärelle, jotka antavat mahdollisuuden tunnistaa ja ymmärtää em. omia jo olemassa olevia ajatus- ja toimintamalleja. ”Valmennuksessa voidaan esimerkiksi miettiä konkreettisia tilanteita, joissa omat psyykkisten taitojen ongelmakohdat tulevat esille, pohtia uusia toimintamalleja ja asettaa uudenlaisia tavoitteita, joihin pyritään valmennuksen aikana.” Omien ajatus- ja toimintamallien tunnistamisen, ymmärtämisen ja myös hyväksymisen jälkeen, psyykkinen valmennus antaa niitä työkaluja, joiden avulla jokainen voi harjoitella ja vahvistaa yksilöllisesti omia psyykkisiä taitojaan.

 

 

 

Kiitä dit rapport over Coaching


”Asiakas koki jännittävänsä kovasti kisatilanteessa, joka vaikutti kisasuoritukseen negatiivisesti, hän ei saavuttanut koskaan omaa taitotasoaan, eikä pystynyt nauttimaan hetkestä, johon oli tähdännyt pitkään. Aikaisemman negatiivisten tunteiden kanssa painimisen, niiden pakoilun, kieltämisen, tai niitä vastaan taistelun sijasta psyykkisessä valmennuksessa alettiin nyt opetella tunnistamaan näitä tunteita, ymmärtämään niitä, ja myös hyväksymään ne (coaching).


Harjoittelun tuloksena asiakkaan paradoksaalinen jännittäminen tulevaa mahdollista jännitystä kohtaan helpotti, jonka seurauksena häntä ei enää jännittänyt niin paljoa ja usein. Ja jännityksen tunteen noustessa pintaan, taistelemisen sijasta asiakas oppi hyväksymään tunteensa, eikä enää pelännyt sitä, hän tiesi mitä hän teki, eikä jännitys muuttanut asiaa mihinkään. Lopputuloksena asiakkaan kilpasuoritukset nousivat omalle taito- ja osaamistasolle, jonka lisäksi hän löysi taidon elää hetkessä ja nauttia kisatilanteessa.” Erilaisista yksilöidyistä tavoitteista huolimatta, haluan itse nähdä psyykkisen valmennuksen tähtäävän aina lopulta ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

 

 

 

Yli Coaching

 

coachingcoaching
Ihminen on psyykkinen, fyysinen, ja sosiaalinen kokonaisuus, jossa kokonaisvaltainen hyvinvointi tuo yleensä mukanaan parhaan tuloksen ajatellen myös yksittäisiä psyykkisiä taitoja ja niille asetettuja tavoitteita. coaching.

 

 

 

coachingcoaching
Opinnot sisältävät ohjauksen teoriaopetusta ja eri tekniikoiden työpajoja asiantuntijoiden valmennuksessa sekä yhden opetuskerran mittaisen harjoittelun. Koulutuksen aikana luodaan ideapankki käytettäväksi ohjaus- ja opetustehtäviin. coaching. Koulutus soveltuu eri-ikäisille muotoilun ja käsityön ammattilaisille, jotka tarvitsevat lisää ideoita omaan opetustyöhönsä tai haluavat suuntautua opetus- ja ohjaustyöhön. Opetus sekä työpajat on suunniteltu siten, että opetus on helppo toteuttaa erilaisissa työtiloissa.

 

 

 

De grootste gids naar Coaching

 

 


“Starttasin itsemyötätuntovalmennuksen tavoitteena saada hyvinvointia ja uutta näkökulmaa. Tuukan kanssa on ollut helppo jutella ja hänen rauhallinen ja iloinen läsnäolo on auttanut siinä. Olen huomannut, että valmennuksien välissä olen huomioinut enemmän tilanteita joissa itsekritiikki nousee ja olen osannut ottaa sen vastaan ihan eri tavalla kuin aikaisemmin. Itsemyötätunto on tullut mukaan arkeeni ja olen voinut paremmin, koska nyt osaan keskustella sisäisen kriitikkoni kanssa! Olen erittäin tyytyväinen, että lähdin Tuukan valmennukseen.


Huomiosi olivat kullan arvoisia ja kannustava otteesi sai uskomaan itseensä ja yleensä valmennusten jälkeen olo oli vielä seuraavinakin päivinä optimistinen ja iloinen!”- Testiasiakas“Voin suositella valmennusta kaikille, mutta erityisesti henkilöille, joiden mieli helposti kääntyy syyttäväksi tai kritisoivaksi itseään kohtaan. Voin suositella valmennusta myös kaikille, jotka toivovat saavansa aikaan elämässä positiivisia muutoksia omaan ajatteluun ja oivalluksia, jotka vievät eteenpäin kohti kevyempää eloa.”- Testiasiakas .

 

 

 

Indicatoren op Coaching u moet weten


Opit keinoja valita vähemmän energiaa sisältäviä ja enemmän terveellisiä vaihtoehtoja. Teet pieniä valintoja kaupassa, kotona, päivän mittaan, ruokaa valmistaessa, ruokapöydässä. Kehität syömiskäyttäytymistä, joka toimii elämän muuttuvissa tilanteissa. tässä Kehität ruokasäännöt tukemaan joustavaa syömisen rajoittamista. Ruokamaritat vanhat ruokasäännöt, jotta uusia mahtuu tilalle. Lisätietoja Ruokamarituksessa kriteereinä ovat paitsi ilo, myös terveys ja hyvinvointi. ”Omat tavat ovat paljolti opittuja eikä niissä aina ole järkevää perustetta, on hyvä kyseenalaistaa omia tottumuksia.
Niinpä. Pieniä asioita, jotka ovat vaikuttavat, kun ne ovat oikeita ja tilanteeseen sopivia.

 

 

 

5 envoudige uitspraken over Coaching Uitgelegd


Mikonkin tehtävälista kasvaa jatkuvasti, mutta tänään hän ehtii tehdä vain murto-osan siitä, mitä pitäisi. Tänään Mikon ja muun johdon aikaa syö konsultti, joka on tilattu kertomaan totuuksia toimivasta johtoryhmätyöstä. Päivä on osa pidempää ohjelmaa, joka kestää yhteensä puoli vuotta. Mikko ei lähtökohtaisesti vastusta työelämävalmennuksia tai itsensä kehittämistä muutenkaan. Hän uskoo kyllä tiimityönkin kehittämisen hyötyihin.


Onneksi seuraava tapaaminen olisi vasta kuukauden päästä. Sitä ennen pitäisi tosin tehdä persoonallisuustesti ja käydä se kahden kesken läpi valmentajan kanssa. Mikko suhtautui ajatukseen skeptisesti, persoonallisuustesteistä tuli lähinnä mieleen naistenlehtien hömppätestit. Hän päätti kuitenkin antaa sille mahdollisuuden, koska valmentaja vaikutti uskottavalta. Mikko seisoo kokoushuoneen seinän vieressä. Muu johtoryhmä on asettunut samalle seinästä seinään kulkevalle suoralle, kukin omalle kohdalleen.

 

 

 

En geheime wapen voor Coaching


Tyttären posket hehkuvat kuumeisen punaisina, kun tämä retkottaa sohvalle rakentamansa tyynyvuoren päällä. Oli ollut Mikon vuoro jäädä kotiin hoitamaan flunssaista lasta, joka on sairastanut jo pari päivää. Välipäivä kotona sopii Mikolle, sillä hän tuntee päänsä olevan edelleen pyörällä eilisen valmennusohjelmatapaamisen vuoksi. Mikko ei ole luonteeltaan tunteellinen ihminen, ei ainakaan sellainen, joka näyttää tunteensa julkisesti.


Valmentaja laittoi heidät nimeämään kaikista johtoryhmän jäsenistä kolme asiaa, joita arvostaa. Sitten ne piti lausua suoraan jokaiselle. Mikko itse sai kiitosta järjestelmällisyydestään ja uskalluksestaan olla rohkeasti eri mieltä asioista, joita monen olisi ollut helpompi vain myötäillä. Häntä kiitettiin luotettavuudesta ja omien sanojen takana seisomisesta. Siinä vaiheessa, kun henkilöstöjohtaja kertoi tarkista tästä arvostavansa Mikon taitoa antaa palautetta, kurkkuun nousi yhtäkkiä sinne kuulumaton pala.

 

 

 

Lomaisuus yli Coaching


Kun ne kerran pääsivät virtaamaan, niistä ei ollut tulla loppua. Tilaisuus sai tunteet pintaan muillakin. Tähän asti Mikko on suhtautunut epäilevästi valmennuksissa välillä käytettyihin harjoituksiin. Valmentaja antaa heille usein tehtäviä, joista kyllä herää paljon keskustelua, mutta jotka tuntuvat Mikosta välillä kuin paluulta yläasteelle. Vaikutus on kuitenkin kiistaton. Varsinkin eilinen toi etäisiä kollegoita äkkiä lähemmäs toisiaan.


Mikonkin päivä on täynnä, mutta hän on päättänyt juoda rauhassa vielä yhden kahvikupillisen. Taukotilaan on tuotu uusi kahvikone, ja sen tuotokset ovat huomattavasti parempia kuin edellisen. Mikon kofeiinin kulutus on kasvanut korkeammaksi kuin hän itse haluaa. Sille pitäisi tehdä jotain, heti kun kehityskeskustelurumba on saatu päätökseen. Jokakeväinen ja -syksyinen pyöritys on vienyt Mikolta tällä kertaa vähemmän voimia kuin yleensä.
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15